ISO i BRC


  Nadrzędnym celem działalności Spółdzielni Mleczarskiej "MAZOWSZE" jest spełnienie oczekiwań klientów w zakresie jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego produkowanych wyrobów.
  Dla osiągnięcia tego celu opracowaliśmy i wdrożyliśmy ISO 22000 - System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności w oparciu o zasady HACCP (Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli).
  W 2012 roku uzyskaliśmy certyfikat na system jakości BRC, który dowodzi stosowania zasady staranności w procesie produkcji, zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne spożywanych wyrobów. Ten nowy system jakości jest zgodny z zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej i Dobrej Praktyki Produkcyjnej.
   Certyfikat ISO 22000                Certyfikat BRC