GMO - wady i zalety


  GMO czyli organizmy zmodyfikowane genetycznie to organizmy, których geny zostały celowo zmienione przez człowieka.

Do zalet GMO zalicza się:
  - uodpornienie roślin modyfikowanych na szkodniki w konsekwencji pozorne zmniejszenie
   zużycia pestycydów
  - możliwość uprawy na terenach o nieprzyjaznych warunkach klimatycznych
  - zwiększenie wydajności produkcji i szybszy wzrost organizmów
  - wykorzystanie do produkcji pasz
  - przedłużenie trwałości żywności
  - produkcja preparatów farmaceutycznych GMO
  - zmienienie zawartości składników odżywczych
  - tworzenie hybryd warzyw i owoców
  - niższa cena produktów

Wśród wad GMO należy wyróżnić:
  - rozpylanie się w sposób niekontrolowany pyłków roślin zmodyfikowanych na inne uprawy
  - stosowanie odpornych na szkodniki roślin powoduje nie tylko zniszczenie szkodników ale
  także innych bardzo pożytecznych gatunków żyjących z nimi w symbiozie, np. pszczół.
  - degradacja gleby
  - wzrost zużycia herbicydów
  - niekorzystne oddziaływanie na zdrowie (wykazano możliwość wystąpienia zatruć,
  poronień, problemów z płodnością, osłabienia układu odpornościowego, alergii, a także
  zwiększenie ryzyka raka oraz odporności na antybiotyki)

  Za żywność transgeniczną uznaje się tylko żywność, w której jest więcej niż 0,9% obcych genów. Wszystkie produkty zawierające GMO lub składające się z GMO oraz wytworzone ze składników wyprodukowanych z GMO albo je zawierające powinny być odpowiednio oznakowane. Istnieje zarówno wielu zwolenników jak i przeciwników żywności genetycznie modyfikowanej. Zanim podejmiemy decyzje pamiętajmy, że nie znane są skutki spożywania większej ilości transgenicznych produktów, a niektóre zmiany w organizmach uwidaczniają się dopiero w kolejnych pokoleniach.