Mleko w profilaktyce nowotworowej


  Z medycznego punku widzenia nowotworem określa się wybujałą chorobową tkankę, która pochodzi z właściwych komórek ustrojowych i nie jest podporządkowana prawidłowym funkcjom organizmu. Nowotwory zaliczane są do jednych z najczęstszych przyczyn zgonów. W profilaktyce nowotworowej uznano za ważny element prawidłowe odżywiania. To co spożywamy ma bardzo duży wpływ na stan naszego organizmu. Współczesna dieta złożona jest głównie z żywności przetworzonej, pozbawionej składników odżywczych, a zawierającej często wiele substancji chemicznych, które nie wpływają pozytywnie na organizm człowieka. Żywienie oparte na wyłącznie żywności przetworzonej w znaczącym stopniu zwiększa ryzyko wystąpienia raka. Istotne miejsce w profilaktyce raka zajął między innymi przemysł mleczarski. Już w 1975 roku stwierdzono, iż mleko i produkty mleczarskie posiadają właściwości przeciwnowotworowe. W sumie stwierdzono, że mleko przyczynia się do przeciwdziałania nowotworom: jelita grubego, sutka, żołądka, okrężnicy, jajników, przełyku, prostaty, glejaka i skóry. Antynowotworowe działanie mleka związanie jest z obecnością w nim między innymi wapnia i witaminy D, a także występowaniem w tłuszczu mlekowym takich substancji jak antyoksydanty, kwasy tłuszczowe o krótkich łańcuchach, kwas masłowy, kwas wakcenowy, fosfolipidy, sfingomieliny, kwas linolowy oraz koenzym Q. Ponadto przeciwnowotworowe działanie przypisuje się również produktom mleczarskim fermentowanym, ze względy na obecność w nich bakterii probiotycznych.
  Według 'Światowej Fundacji badań nad Rakiem' odpowiednia dieta może nawet o 40% zminimalizować prawdopodobieństwo wystąpienia nowotworu.2013 © Spółdzielnia Mleczarska "MAZOWSZE"