SERY TYPU ANGIELSKIEGO


Cheddar
 Parametry chemiczne:
 - min 30% lub 40% lub 50% tłuszczu
 - max % wody w zależności od % tłuszczu określony w specyfikacji produktu
 Wymiary i waga:
 - 37 x 28 x 18,5; 20 kg
 Opakowanie:
 - bezbarwne torby typu PAPE z ewakuacją powietrza, standardowo bez kartonów.Oznakowania
 zgodne z normami i wymaganiami odbiorców, zwyczajowo czarno-biała etykieta z urządzenia
 ważąco etykietującego typu BIZERBA.
 Zdolności produkcyjna 21 ton dziennie.
 Okres przydatności do spożycia 12-miesięcy od daty wyprodukowania.